UCAPAN GURU BESAR

16. sapri

Syukur  ke Hadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNYA kita dapat bersama-sama bertugas di Sekolah ini

Adalah diharapakan perancangan ini akan dapat melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, Berketerampilan, Berakhlak mulia, Bertanggungjawab dan Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sesuai dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara dan Visi Sekolah “Ke Arah Kecemerlangan Insan Yang Kamil”

Selaku Guru Besar sekolah ini, sya mengucapankan terima kasih kepada semua Penolong Kanan, Guru-guru dan Kakitangan sekolah serta individu yang terlibat menyumbangkan idea-idea yang dikongsi bersama sehingga dapat menghasilkan perancangan ini.

Adalah diharapakan agar semua warga sekolah ini dapat memberi komitmen yang tinggi dan bekerja dalam sebuah pasukan untuk memantapkan perancangan ini bagi mencapai hasrat sekolah cemerlang.

Sekian Terima Kasih

SAPRI BIN HJ RAUPU

GURU BESAR 

SK MEROTAI KECIL, TAWAU

Advertisements

UPSR HARI INI

Pelajar Sedang menduduki Peperiksaan UPSR.

 

Semoga Semua pelajar di permudahakan untuk menjawab Kertas soalan Pagi ni..

#KERTAS 1 Bahasa Melayu38060_413350524626_134626279626_4335800_1547052_n